INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP

ČLEN IAODG

SPECIAL TRAINING SCHOOL IAODG

Podmínky stát se členem IAODG

Schopnosti:

 • Plánování úkolů, zdokonalování znalostí v oboru prevence a bezpečnosti.
 • Modernizace, neustálé učení se novým věcem, které souvisejí s programem a cílem IAODG.
 • Samostatnost a zastupitelnost členů IAODG TEAM.
 • Ovládat každou určenou pozici se schopností si poradit v nutnosti samostatně.
 • Zvládání krizových situací, fyzická a psychická odolnost členů IAODG TEAM je samozřejmostí.
 • Umět tvořit architekturu činností s důrazem na detaily.

Kdo se může stát členem:

 • Každý, kdo šíří myšlenku IAODG.
 • Každý, kdo zašle své foto v oděvu IAODG.
 • Každý, kdo má slušné chování, jednání a vystupování.
 • Každý, kdo má chut’ efektivně spolupracovat a tvořit dílo.
 • Každý, kdo má týmového ducha a nějaké schopnosti.
 • Každý, kdo dodržuje 5 základních pravidel (nelžu, nekradu, neberu drogy, držím slovo, ctím rodinu).

Kdo se nemůže stát členem:

 • Členem se nemůže stát osoba, která poškodila dobré jméno IAODG, ochranné známky IAODG, provinila se proti dobrým mravům při využití služeb nebo při jiném kontaktu s IAODG a jejími partnery, nebo vede dlouhodobý soudní spor proti IAODG nebo jejím partnerům.
 • Každý, kdo nedodržuje 5 základních pravidel IAODG.

Výhody:

 • Být součástí elitního týmu.
 • Mít možnost vytvářet moderní architekturu s pevným cílem.

Nevýhody:

 • Celoživotní dílo.
 • Zakladatel IAODG má výhradní právo členství kterémukoliv členovi kdykoliv zrušit.
Odesláním formuláře souhlasíte, že vám můžeme ze IAODG zasílat naše newslettery a můžeme za tímto účelem zpracovávat vaši e-mailovou adresu, a to po dobu 4 let. E-maily posíláme zpravidla 1x za měsíc a v každém z nich se můžete odhlásit. Kompletní zásady zpracování osobních údajů