INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP

LEGIONÁŘI z IAODG

HONOR - FIDELITY

KDO JSME A CO DĚLÁME

Všichni členové jsou jedna velká rodina. Důraz klademe na schopnost členů IAODG TEAMu táhnout za jeden provaz, a to vše v pozitivní atmosféře, která se vytváří v průběhu členství. Tvoříme sehraný a vzájemně se doplňující IAODG TEAM, což nám umožňuje řešit nastalé problémy snadněji a rychleji. Vytváříme pouto mezi členy, spolupracujeme a využíváme silných stránek každého člena. Máme připravené programy, který sdílíme výhradně mezi členy IAODG TEAMu. Kromě programu máme ale také jasně stanovená pravidla, činnosti a cíle.

ZAKLADATEL IAODG

Narozen v roce 1970 na severní Moravě v městečku Karviná. Již od dětství ho přitahoval sport, vojenská uniforma a armádní život. První pocity vojáka zažil v základní vojenské službě v letech 1989-1991. Civilní stereotypní život mu moc neseděl, a tak se rozhodl pokračovat v tom, co si myslel, že mu půjde nejlépe. Na jaře roku 1991 odešel do Štrasburku..

HISTORIE IAODG

Člověk nepotřebuje pouze mít v budoucnosti nějaký pevný bod. Stejně důležité je také to, co pro něj tímto pevným bodem je. Čemu můžeme věřit, o co máme usilovat? Pouze vědomí pevného bodu v budoucnosti pomáhá. Hodnota toho, co v budoucnosti přijde a k čemu přítomnost směřuje, nám dává sílu překonat i nepříjemnosti, které přítomnost přináší.

VIZE IAODG

Je důležité si říct, že naše mentalita, která vytváří identitu IAODG v hodnotovým prostředí, kde nikdo není stoprocentní a jsou zde jedinci s 90ti, 60ti i 40ti procenty své identity. Tvoříme architekturu s důrazem na detail a pevnými základy elity. 

LÍDŘI IAODG

Být respektovaným členem našeho týmu je výsada, kterou si musí každý člen zasloužit poctivostí, ochotou pomáhat druhým a s maximálním úsilím šířit technický a duchovní odkaz IAODG.

TEAM IAODG

Dnes nám nic nebrání v tom, abychom hlavně dělali něco pro svůj budoucí národ. Dnes to jsou naše děti, zítra to budou naše vnoučata a pokud nám čas dovolí poznáme i pravnoučata, to je naše vize pro budoucnost to je TEAM IAODG. 

HODNOTY IAODG

Po mém návratu z francouzské cizinecké legie, kde jsem působil 15 let, jsem se rozhodl šířit tento odkaz a předávat mé načerpané zkušenosti. Ty mě také posléze vedly k vytvoření symbolů  a hodnot IAODG..

REFERENCE IAODG

Vážíme si vašich názorů a máme rádi konstruktivní zpětnou vazbu hodnocení pozitivního i negativního. Přitom posledním hledáme, kde se co pokazilo a snažíme se vše co nejrychleji napravit..

KLIENTI IAODG

IAODG zlepšuje pohybovou aktivitu, která slouží k rozvoji sebedůvěry, samostatnosti, zlepšuje vnímání a poznávání vlastního těla. Výsledkem je správné držení těla, které snižuje pocit stresu, napětí, agresivity a připraví na reálný život..

SPOLUPRÁCE IAODG

IAODG POTŘEBUJE K ŽIVOTU I OSTATNÍ

PŘÁTELÉ IAODG

JSME MOC RÁDI, ŽE VÁS MÁME.