INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP

Můžeme být užiteční

Konzultace knihy 9 Nocí

Jsem rád, že se na mě obrátila mladá a nadaná spisovatelka Zuzana Strachotová, autorka knihy 9 dní, kdy mě požádala abych byl kmotrem a budoucí II. díl 9 nocí na které spolupracuji jako technický konzultant.

Hodně lidí dělá z reálného světa falešnou Sci fi, Zuzka píše Scifi v reálném světě. Něco málo z textu: situaci se sdělením počtu nepřátel jsem vymyslela troškou toho scifi.. Sera z batohu neslyšně vyndala schéma Citadely a tázavě pohlédla na Parkera. Jason mezitím odstoupil dál od dveří, které přivřel na nepatrnou skulinku. Nechtěli riskovat další cvaknutí provázející zavírání nebo otevírání zámku. Parker přistoupil k mapě a Sera se připravila na úchvatnou podívanou. Když ji objevili v bezpečném domě, trvalo snad hodinu, než se nad ní přestala rozplývat. Materiál se nejvíc ze všeho podobal ohebnému plastu. Po rozložení měla mapa na délku i šířku metr, dala se však složit i na menší bloky. Parkerovy prsty se roztančily po povrchu, na kterém se začaly okamžitě rozsvěcet miliony bodů. Během okamžiku před nimi vyvstal model Citadely i s příslušnou lokalitou. Jason poklepával na místa a zakresloval do nich stanoviště hlídek včetně počtu osob. Za pár vteřin měli všichni kompletní přehled o rozmístění nepřítele. Parker vztáhl jednu ruku k bradě, ukazováčkem si přitom zamyšleně přejížděl po rtech. Jeho oči těkaly po mapě tam a zase zpátky. Sera pohlédla směrem k Ronaldovi, který neustále hlídal přístupovou chodbu. I Jason střežil pečlivě dveře. Nakonec obrátila pozornost zpět k mapě, kam už Parker začal naznačovat jejich postup. Jeho tahy prstem za sebou na ploše zanechávaly zářivé čáry, jako kdyby kreslil pastelkou. Občas přepnul mezi jednotlivými barvami značícími jejich osoby, aby upřesnil složité oblasti nebo přesuny. Sera sledovala červenou čáru značící její budoucí pohyb…

Být užitečný, je oč tu běží.

Komentáře

Přidat komentář