INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP

STV ASSISTANT IAODG

SPECIAL TRAINING SCHOOL IAODG

IAODG ACADEMY

STV ASSISTANT

Assistant IAODG je osoba aktivně studující bojový systém IAODG, u které je pro rozvoj kvality členské základny IAODG důležité, aby získané poznatky přijímal a byl veden k vyššímu technickému stupni.

Možnost složení zkoušky nejdříve po 6-ti měsících studia. Mezi jednotlivými stupni je nutno zachovat 6 měsíční odstup. Výjimky jsou možné pouze po souhlasu FMT IAODG.

  • Cena 500,- Kč/zkouška (v ceně nášivka, diplom, pas)

Testování probíhá dle aktuálních osnov IAODG, které určuje IAODG Academy, FMT IAODG.

Student se na testování dostaví v předepsaném oděvu IAODG.

Možnost přihlášení na zkoušku je podmíněna písemným souhlasem Instructor Pro Defence, ke kterému student dochází na pravidelné tréninky. Bez tohoto souhlasu nebude student ke zkoušce připuštěn.

Student s technickým stupněm Assistant 1-5 může vést trénink ostatních žáků pod dohledem Instructor Pro Defence.

Testování vede a provádí Founder Master Teacher IAODG (dále jen FMT), popř. Leader Instructor Pro Defence z jiné pobočky, který má danou sekci na starosti. Zkoušejícímu náleží odměna ve výši 1/3 z čistého zisku, plus náklady na dopravu a stravu (v případě akce přesahující 1 den také ubytování).

Instructor je povinnen zaslat FMT IAODG min. 1 týden před událostí vypsanou tabulku a seznam všech přihlášený na STV.