INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP

LEGYM SENIOR

LEGION GYM

LEGYM SENIOR

PROGRAM SENIOR

Za úspěchem tohoto konceptu stojí zakladatel společnosti IAODG s.r.o. Stanislav GAZDIK - nadšený sportovec, legionář a válečný veterán. První aktivity výcviku se datují od roku 2006 v Praze po jeho návratu z cizinecké legie, kde strávil 15 let. Kurzy jsou vedeny v pozitivním, přátelském a především nesoutěživém prostředí tak, aby se pohybem rozvíjela nejen motorika těla, ale aby se stimuloval i technický rozvoj cvičenců v oblasti prevence a bezpečnosti.

 

PROGRAM – SENIOR

Senior program, kde převládá hlavně stránka etická, která se průběžně doplňuje se stránkou fyzickou a stávají se nerozlučnou dvojicí pro každého jedince. Trénink a výkon to je to, co v české tělovýchově převažuje, ale chybí v řadě případů ten hlubší podtext, který naleznete právě v senior programu. Máme know-how a letité působení ve světě, jsme zapálení a máme smysl pro spravedlnost, pro cvičence je to šance získat možnost komplexního rozvoj s prvky drilu i vojenské přípravy, které se můžou hodit. Senior program je nejen všeobecná tělovýchovná průprava s prvky bojových sportů, ale i výchova k sebepoznání, hrdosti, porozumění, smyslu pro spravedlnost a fair play. Náš program připravuje jedince a buduje základní kameny pro budoucí reálný život s názorem, že pohyb je nedílnou součástí životní cesty každého jedince a být připraven, je oč tu běží.

Skupiny

1 SKUPINA ZAČÁTEČNÍCI = BASIC LEGYM ABECEDA

Cílem programu basic abecedy pro začátečníky je všestranná motorická pohybová průprava při využití prvků základní gymnastiky, pohybových her a překážkových drah. Dáváme cvičencům možnost uvolnit nebo získat přemíru energie tím správným směrem a hravou formou je postupně učit správnému pohybu a motoriky, aby využily tuto etapu svého technického pokroku co možná nejlépe.

2 SKUPINA POKROČILÍ = ADVANCED LEGYM ABECEDA

Pokročilí cvičenci jsou dychtiví a program advanced abeceda učí především dál a hlouběji rozvíjet pozitivní energii, chuť k pohybu a poznání všeho nového, učení všeho nového a jsou připraveni přijímat nové výzvy a posouvat dál své hranice fyzickým i technických možností. Nové cviky a dovednosti si postupně osvojují a zdokonalují je. Jsou silnější, připravují se čelit možné agresivitě. Učí se překonat strach z neúspěchu a motivaci ve snaze jít dál a nevzdávat se. Rozvíjí se vnímání, myšlení, učení a také schopnost komunikace a cti mezi sebou, učí se řešit spory a získávat nové vztahy a týmového ducha.

3 SKUPINA ZKUŠENÍ = CONFIRMED LEGYM ABECEDA

Program confirmed abeceda má propracovanost a promyšlenost, kdy je důraz kladen i na to, jak můžou cvičenci motivovat ostatní kolem sebe. Ze základů vývojové psychologie a motoriky je dáno, že pokročilý cvičenec chce dosáhnout svých nejlepších výsledků. Vedeme boj proti obezitě i lenosti a díky našemu programu si můžeme říct, že úroveň zapojených cvičenců každé věkové kategorie není špatná. Senioři mají chuť‘ se hýbat, mají vůli být lepšími, a mají větší motivaci.

TESTOVACÍ OBDOBÍ LEGYM OLYMPIÁDA

Testovací období LEGYM Olympiáda je součástí programu, které má za význam prozkoušet kompetenci cvičenců a to vše v duchu fair play a motivaci být lepší. Jde o sportovní soutěžení v 10 disciplínách, kdy 9 disciplín je předem stanovených a 1 je vždy překvapením pro soutěžící.