INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP

LEGYM JUNIOR

LEGION GYM

LEGYM JUNIOR

PROGRAM JUNIOR

Za úspěchem tohoto konceptu stojí zakladatel společnosti IAODG s.r.o. Stanislav GAZDIK - nadšený sportovec, legionář a válečný veterán. První aktivity výcviku se datují od roku 2006 v Praze po jeho návratu z cizinecké legie, kde strávil 15 let. Kurzy jsou vedeny v pozitivním, přátelském a především nesoutěživém prostředí tak, aby se pohybem rozvíjela nejen motorika těla, ale aby se stimuloval i technický rozvoj cvičenců v oblasti prevence a bezpečnosti.

 

PROGRAM – JUNIOR

Junior program, kde převládá hlavně stránka etická, která se průběžně doplňuje se stránkou fyzickou a stávají se nerozlučnou dvojicí pro vývoj mladého člověka. Trénink a výkon, to je to co v české tělovýchově převažuje, ale chybí v řadě případů ten hlubší podtext, který naleznete právě v junior programu. Máme know-how a letité působení ve světě, jsme zapálení a máme smysl pro spravedlnost, pro rodiče je to šance dát možnost svým dětem komplexní rozvoj s prvky drilu i vojenské přípravy, které se v budoucnu budou určitě hodit. Junior program je nejen všeobecná tělovýchovná průprava s prvky bojových sportů, ale i výchova k sebepoznání, hrdosti, porozumění, smyslu pro spravedlnost a fair play. Náš program připravuje mladé jedince a buduje základní kameny pro budoucí reálný život s názorem, že pohyb je nedílnou součástí životní cesty každého jedince.

Skupiny

1 SKUPINA (5-7 LET) SEZNAMOVACÍ LEGYM ABECEDA

Cílem programu seznamovací abecedy pro předškoláky je všestranná motorická pohybová průprava při využití prvků základní gymnastiky, pohybových her a překážkových drah. Dáváme dětem možnost uvolnit přemíru jejich energie tím správným směrem a hravou formou je postupně učit správnému pohybu a motorice, aby využily tuto etapu svého vývoje co možná nejlépe. formu společného cvičení rodičů s dětmi, které pozitivně ovlivňují děti i rodiče. Rodiče jsou pro děti vzorem, a proto když se budou aktivně pohybovat, dítě se je bude snažit napodobit.

2 SKUPINA (8-12 LET) ZÁKLADNÍ LEGYM ABECEDA

Školáci jsou dychtiví a program základní abeceda učí především dál a hlouběji rozvíjet pozitivní energii, chuť’ k pohybu, poznání všeho nového, učení všeho nového a jsou připraveni přijímat nové výzvy a posouvat dál své hranice možností. Nové cviky a dovednosti si postupně osvojují a zdokonalují je. Jsou silnější, připravují se čelit možné agresivitě, napětí mezi svými vrstevníky. Učí se překonat strach z neúspěchu a motivaci ve snaze jít dál a nevzdávat se. Rozvíjí se vnímání, myšlení, učení a také schopnost komunikace a cti mezi sebou, učí se řešit spory a získávat nové vztahy a týmového ducha.

3 SKUPINA (13-16 LET) TAKTICKÁ LEGYM ABECEDA

Program taktická abeceda má propracovanost a promyšlenost, kdy je důraz kladen i na to, jak můžou děti motivovat ostatní kolem sebe. Ze základů vývojové psychologie a motoriky je dáno, že dítě chce dosáhnout na to, co umí, nebo má ten druhý. Vedeme boj proti obezitě a díky našemu programu si můžeme říct, že úroveň zapojených dětí není špatná. Děti mají chuť‘ se hýbat mají vůli být lepšími, a mají větší motivaci.

TESTOVACÍ OBDOBÍ LEGYM OLYMPIÁDA

Testovací období LEGYM Olympiáda je součástí programu, které má za význam prozkoušet kompetenci cvičenců a to vše v duchu fair play a motivaci být lepší. Jde o sportovní soutěžení v 10 disciplínách, kdy 9 disciplín je předem stanovených a 1 je vždy překvapením pro soutěžící.

LEGYM fitness pro juniory, aneb boj proti obezitě.