INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP

ČASTÉ OTÁZKY

SPECIAL TRAINING SCHOOL IAODG

Co je IAODG

Všichni členové jsou jedna velká rodina. Důraz klademe na schopnost členů IAODG TEAMu táhnout za jeden provaz, a to vše v pozitivní atmosféře, která se vytváří v průběhu členství. Tvoříme sehraný a vzájemně se doplňující IAODG TEAM, což nám umožňuje řešit nastalé problémy snadněji a rychleji. Vytváříme pouto mezi členy, spolupracujeme a využíváme silných stránek každého člena. Máme připravené programy, který sdílíme výhradně mezi členy IAODG TEAMu. Kromě programu máme ale také jasně stanovená pravidla, činnosti a cíle.

Co je PRO DEFENCE

PRO DEFENCE systém je moderní forma boje výcházejicí z indonéského bojového stylu Penchak Silat. Jeho předností je relativně krátká doba k osvojení si obranných technik a k řešení reálných útočných situací různé intenzity. Nezbytným předpokladem je dokonalá znalost anatomie, motoriky člověka a využití moderních psychologických metod pro řešení konfliktních situací.

Jak se můžu stát členem IAODG

Žádost o přijetí za člena se podává písemně na info@iaodgacademy.cz s přílohou osobního zkráceného životopisu. Poté dojde k posouzení o přijetí.