INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP

PRODUKT IAODG 

DENÍK LEGIONÁŘE

Moje osobní struktura a architektura

Jsem silný a mám své cíle.
Vpřed se tlačím a o vítězství se snažím.
Kamarády podporuji, nepřátele ignoruji.
Prapor svůj ochraňuji, rodinu si udržuji.
Jsem připraven a vím proč.

Nabídka řešení připravenosti v oblasti prevence bezpečnosti

Deník legionáře 2017 je určen všem ochráncům (profesionálům, amatérům i laikům) a všem, kteří chtějí začít na sobě pracovat v oblasti prevence ochrany a obrany své a svých blízkých. Deník je výborný motivační a technický nutný prostředek, který vám nedovolí ve vaší přípravě přestat tak snadno. Vedení vašeho deníku legionáře je sestavení a konstrukce vaší efektivnosti v oblasti prevence a připravenosti.

Deník legionáře 2017 je tvořen základními znalostmi v oblasti prevence, vytvoření osobních analýz jako taktické, psychologické, fyzické a operativní, dále plánovací částí a částí pro zaznamenání aktivit. Zde je prostor pro zaznamenání jednotlivých aktivit, výkonů, střelecké připravenosti, pocitů z tréninku apod. Deník legionáře 2017 obsahuje také informace o efektivním fitness workoutu, evakuačním rodinném plánu, o sadě nouzového zavazadla přežití a další rady a tipy pro ochránce.

Na závěr každé aktivity je prostor pro shrnutí krátkodobých i dlouhodobých výkonů, zhodnocení i splnění cílů, atp. Jediná možnost jak zjistit a získat přehled o svých pokrocích v osobní připravenosti.

Deník legionáře má formát V8, což je trochu menší než A5. Rozměr je 150 x 200 mm. Je laděný do taktických barev. Papír je bílý a vazba kroužková. Deník je kvalitní a odolný.

Proč si vést svůj deník legionáře?

Pokud je fyzická, technická, taktická i mentální aktivita pevnou součásti tvého života a víš, že se chceš posouvat vpřed, je téměř nezbytné si vést svůj deník legionáře.

Jasně definovaný cíl na začátku cesty pro záznam aktivit, které vedou k sebepoznání, zdokonalení a tvořivosti.

 • Architektura
  Pomáhá nám poznat architekturu v životní cestě a spolu s nimi i výsledky, úspěchy i neúspěchy. To nám následně pomůže vybrat a upravit náš přístup, který přináší ty nejlepší výsledky.
 • Motivační restart
  Víme, že si své výsledky musíme zapsat, a že následně uvidíme náš pokrok za poslední období, tento fakt nám dodává sílu pokračovat v cílených aktivitách, dokud je nedokončíme o opět si je nezaznamenáme.
 • Zvyšuje sebedůvěru ve vlastní schopnosti
  Spolu s nadcházející prověrkou či jakoukoliv jinou událostí, na kterou se připravujeme, nám může pohled na náš záznam aktivit dodat potřebnou jistotu, že jste pro úspěch udělali maximum.
 • Zlepšuje focus
  Občas se může stát, že zapomeneme, proč se vlastně tak tvrdě připravujeme. A právě záznam našich aktivit a cílů nám pomůže si vše znovu uvědomit a nalézt v sobě další sílu pokračovat.
 • Pomáhá zabránit přemotivování
  Tím, že si budeme zapisovat nejen dosažené výsledky, ale i pocity při aktivitách (slabost, nervozita, apod.), můžeme včas identifikovat symptomy přemotivování a místo aktivního výcviku se budeme věnovat aktivnímu odpočinku.
 • Pomáhá regulovat stanovené cíle
  Monitorovat vlastní motivaci. Tím, že budeme systematicky pracovat na naplnění stanovených cílů, které jsme si vytyčili dobrovolně v dlouhodobém měřítku, včas rozeznáme zkratky a všechny nástrahy, které se mohou nabízet.
 • Prostředek k analýze
  Tím, že si pečlivě vedeme svoje výcvikové záznamy, můžeme si stanovit nebo upravit naše budoucí cíle, které odpovídají našemu tempu vývoje.

Vedení deníku legionáře prospěšné pro všechny, kteří se věnují jakékoliv aktivitě profesionálně nebo rekreačně a hlavně, chtějí být připraveni ne překvapeni.

V minulosti bylo provedeno několik výzkumů, aby se zjistil vliv pravidelného monitorování svých výkonů. Ukázalo se, že ti, kteří si vedou svůj deník legionáře, dosahují řádově lepších výkonů, protože nad svými výcviky přemýšlí, vybírají si nejlepší strategie, které jim přesně vyhovují a hledají optimální způsoby, jak se připravit na celoživotní cestu. Samozřejmě, že je možné, aby tyto deníky za ně vedl jejich velitel, ale právě výše zmíněné výzkumy ukázaly daleko lepší výsledky, pokud si deníky vedli sami legionáři.

Deník legionáře by tedy měl obsahovat následující položky:

 1. Čas výcviku
 2. Místo výcviku
 3. Detaily (o jaký výcvik šlo a co byl jeho cíl)
 4. Osobní postřehy, jak se výcvik vydařil
 5. Hodnocení úsilí vydaného během výcviku
 6. Hodnocení dopadu na psychiku při výcviku i po něm
 7. Jídlo před/po výcviku
 8. Kvalita odpočinku/spánku před výcvikem
 9. Hodnocení zatížení (množství energie vydané během výcviku)
 10. Hodnocení stresu během výcviku
 11. Hodnocení jistoty během výcviku / čistota techniky
 12. Stupeň motivace
 13. Identifikace myšlenek, které nás během výcviku oslabovaly
 14. Pocity před/po výcviku

Malý náhled do deníku legionáře