INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP

STV IAODG

SPECIAL TRAINING SCHOOL IAODG

IAODG ACADEMY

STUPNĚ TECHNICKÉ VYSPĚLOSTI

RS Sportcentrum
Suttnerové 841/2
Praha 6

CÍL STV
Je třeba si uvědomit, že pouhé jejich získávání není hlavním cílem tohoto studia. Studium profesní sebeobrany PRO DEFENCE IAODG (R) by mělo byt prostředkem k všestrannému harmonickému rozvoji jedince. Správně chápané zkoušky na STV, by měly byt pravě jedním z prostředků napomáhajících k tomuto rozvoji. Zkoušky lze chápat také jako kontrolní body, ve kterých jsme usměrňovaní tak, abychom šli vhodným směrem, nebo se do něj vrátili. Je vhodné mít tyto body rozestavěné po celé délce cesty, nebo alespoň do doby, kdy jsme schopni identifikovat její cíl.

TEAM IAODG
Složení zkoušky na vyšší STV je třeba brát jako závazek a povinnost vůči sobě a ostatním. A to ve smyslu toho, že starší studenti mají být vždy vzorem pro mladší studenty a to nejen na cvičišti, ale i na bojišti. Při studiu Special Training School IAODG, je nutné zejména položit důraz na jeho etické aspekty, které jsou tvořeny na základě hierarchie vymezené právě stupni technické vyspělosti.

PRIORITA IAODG
Prioritou IAODG je, že každý kdo studuje PRO DEFENCE se technicky zdokonaluje hlavně pro svoji potřebu a ne pro potřebu vizuálního STV.

VÝCVIKOVÁ SEKCE
Hlavním úkolem této sekce je praktický výcvik legionářů, jeho plánování a provádění v tzv. přípravném období, tedy obdobím před samotnou operací. Sekce jsou umístněné dle nabídky a její pole působnosti je vždy ve výcvikové stanici, tzv. STS (Special Training School) IAODG.

UPOZORNĚNÍ
Všichni Instruktoři, kteří již ukončili kurz INSTRUCTOR smí používat název INSTRUCTOR IAODG pouze se smluvní dohodou s IAODG. Pokud jí nemají nesmí používat tento název (R). 

MÁM ZÁJEM

Máte zájem o více informací