INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP

SENIOR IAODG

SPECIAL TRAINING SCHOOL IAODG

Cvičíme každé
Pondělí 19h00 - 20h30
Středu 19h30 - 21h00

SENIOŘI

PRO DEFENCE IAODG (R)

IAODG zlepšuje pohybovou aktivitu, která slouží k rozvoji sebedůvěry, samostatnosti, zlepšuje vnímání a poznávání vlastního těla. Výsledkem je správné držení těla, které snižuje pocit stresu, napětí, agresivity a připraví na reálný život. Dítěti a jedinci se zlepšuje hrubá i jemná motorika, stávají se celkově obratnější a pružnější. Rozvíjí se vnímání, myšlení, učení a také schopnost komunikace a cti mezi sebou, učí se řešit spory a získávat nové vztahy a týmového ducha. IAODG buduje základní kameny pro budoucí reálný život s názorem, že pohyb je nedílnou součástí životní cesty každého jedince. 

PRO DEFENCE je pojem označujícím výukové skupiny přípravy např. taktickou, střeleckou, odbornou apod. Pohybové dovednosti představují určitou specifickou pohotovost k řešení daného pohybového úkolu a jsou získávány učením. Osvojení pohybové dovednosti závisí na úrovni pohybových schopností. Dokonalé zvládnutí pohybové dovednosti je podloženo obratností, silou a rychlostí reakce. Pohybové dovednosti se utvářejí nácvikem a rozvíjejí tréninkem.

StanFGMT