INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP

PRO DEFENCE IAODG

SPECIAL TRAINING SCHOOL IAODG

IAODG ACADEMY

Zakladatel systému

Stanislav Gazdik
válečný veterán

Kdy Pro Defence vzniklo?

Kořeny Pro Defence se nacházejí v Indonésii z umění Penchak-Silat a stylu Setia Hati Terate což byl boj partyzánů v džungli, které přicestovalo z Indonésie přes Holandsko a Francii až do České republiky. Z hlediska kritérií systematiky technik lze Pro Defence zařadit mezi komplexně rozvíjející, nesoutěžní, užívající jak zbraně, tak kontakt částmi těla. V České republice zatím není Pro Defence IAODG příliš známým bojovým uměním, protože vzniklo zhruba před pěti lety.

Trenérské zkušenosti však sbírám od roku 1994, kdy jsem začal vyučovat své první žáky ve speciální jednotce cizinecké legie GCP 2REP.

Kolik žáků vaší školou prošlo za dobu její existence?

V ČR jsem zpátky již deset let a celou dobu organizuji pravidelné cvičení, výcvikové kempy a semináře. Nikdy jsem si nevedl statistiku počtu cvičenců, za těch zhrbuba pět let existence samotného Pro Defence to již bude celkově několik stovek.

Za jak dlouho se umí váš žák boji bezpečně vyhnout?

Techniky   PRO DEFENCE   využívají   přirozených reakcí lidského těla a jsou založené na maximální účinnosti v každé situaci. Smyslem obrany není za každou cenu útočníka zranit, mnohem důležitější je umět se nebezpečné situaci vyhnout, nebo ji vyřešit vhodnou komunikací. Prioritou PRO DEFENCE je diskrétnost a fyzicky neprezentující bojový střeh, který umožňuje stálou pohotovost a přitom nevzbuzuje v protivníkovi agresi. Tenhle základ, který k vyhnutí se boji v zásadě stačí, se dá naučit relativně rychle.

Za jak dlouho může žák dosáhnout mistrovské úrovně?

Je třeba si uvědomit, že pouhé získávání stupně technické vyspělosti, není hlavním cílem tohoto systému. Studium Pro Defence IAODG by mělo být prostředkem k všestrannému harmonickému rozvoji jedince. Správně chápané zkoušky na STV, by měly byt pravě jedním z prostředků napomáhajících k tomuto rozvoji. Povinností člena IAODG, mimo jiné je řídit se morálním a etickým kodexem.

Master IAODG je osoba aktivně rozvíjející tento bojový systém. Je to člověk s dokonalými morálními zásadami a vyspělou technickou úrovní. Charakterové kvality jsou prvořadé. Master zároveň musí být vest cvičence a motivovat je. Dosáhnout takové úrovně zabere několik let intenzivního tréninku.

A za jak dlouho váš žák obstojí v reálném konfliktu na ulici?

PRO DEFENCE je přizpůsoben potřebám běžné populace tak, aby byl co nejefektivnější pro získání komplexních znalostí a to v nejkratší možné době. Jde nám hlavně o jednoduchost – účelnost – realitu.

Mám zkušenost, že jsem měl konzultaci s jedním člověkem, kterému jsem ukázal možnosti obrany a od té doby jsem ho neviděl. Člověk mi po půl roce telefonoval, že jedna technika, kterou jsem mu názorně ukázal, mu zachránila osobní věci a možná i život. Takových případů mám vice, takže mohu soudit, že Pro Defence se dá použít k efektivní obraně ve velmi krátké době.

Proč dělat právě Pro Defence? V čem je jiné a v čem je lepší, než ostatní školy?

Být připraven v kterékoliv situaci každodenního života a být schopen se vypořádat se slovními útoky a i jinými způsoby provokace je oč tu běží. Mnoho lidí nemělo dosud možnost se dostat do podobné situace a nevědí tedy jaký je pocit někoho udeřit, dostat ránu a při reálnem přepadu tak nedokážou odhadnout své limity v obraně. Při cvičení Pro Defence se snažíme o maximální přiblížení k realitě.

Principem Pro Defence je dokázat vstoupit, předejít, nebo vhodnou komunikací usměrnit daný útok. Diskrétnost našeho bojového střehu, předvídání možného útoku a důrazné a rychlé řešení vzniklé situace jsou hlavní atributy tohoto bojového systému.

Hlavní filozofií PRO DEFENCE je znát sice méně technik, ale za to je umět použít za jakékoli situace vždy bezchybně. On ani nedostatek času v dnešní uspěchané době neumožňuje adekvátně se naučit větší množství technik.

Co je, podle vás, největší mýtus o sebeobraně?

Že záleží na stylu, který děláte. Já říkám, že je úplně jedno o jaký styl boje jde. Nejdůležitější faktor úspěchu je, jaké zkušenosti z terénu má ten, kdo daný styl vyučuje.

Co je nejdůležitější pravda o sebeobraně?

Že moderní sebeobranné systémy jsou přizpůsobeny dnešní ulici a době a již po pár lekcích je člověk schopen reagovat na napadení adekvátní obranou. Na rozdíl od zmíněných bojových sportů a umění, u kterých převažuje buď tradiční, nebo sportovní stránka a jejich reálné použití v praxi je možné většinou až po několika letech tréninku.

Považujete současný zákon o nutné obraně z hlediska obránce za dostatečný?

Já s ním nemám zásadní problém. Jen si obránci musí uvědomit, že … když dostanou útočníka pod kontrolu a je první krok účinný, nesmí následovat další použití síly. Další následovné použití síly na osobě, kterou jsme dostali pod kontrolu, je trestné.

V průběhu konfliktu musíme vyhodnotit jakou techniku použít. Nejvhodnější techniky jsou takové, které nabízejí vysoký stupeň udržení sebekontroly a zároveň garantují co nejmenší újmy na zdraví pachatele.

Já se řídím teorií získání kontroly, kterou jsem vyvinul na základě mých zkušeností a požadavků jak přesně definovat a následně popsat okolnosti pro přiměřené použití síly. Je to mechanizmus na vysvětlení, jakou úroveň síly použít a okolnosti, při kterých byla tato síla použita. Jinak se vaše konání vystavuje kritice veřejnosti. Účelem teorie získání kontroly je poskytnout vám rady, jak nejvhodněji vybrat stupeň použití síly a současně myslet na co největší vaší ochranu.