INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP

IAODG ACADEMY

SPECIAL TRAINING SCHOOL IAODG

IAODG ACADEMY

RS Sportcentrum
Suttnerové 841/2
Praha 6

Obranný systém PRO DEFENCE IAODG (R)

Zakladatelem systému PRO DEFENCE je bývalý legionář Stanislav Gazdik, zakladatel IAODG s.r.o., který má za sebou 15 let Cizinecké Legie a to v nejelitnější jednotce Groupe Commandos Parachutistes (GCP) v 2 REP. V průběhu svojí kariéry jeho píle a schopnosti jej vynesly do míst, která jsou snem většiny opravdových mužů. Zúčastnil se různých bojových akcí v rozdílných typech terénu, jak už na Africkém kontinentu tak i v Evropě. Jako šéf Instruktor pro boje z blízka speciální jednotky GCP měl na starosti jejich výcvik a technickou přizpůsobivost v terénu. Jako Trenér má za sebou několik stáží v profesionálním výcviku pro francouzskou, americkou, mad’arskou, polskou, španělskou, portugalskou, hongkongskou, českou policii. V Čechách vycvičil první české instruktory, v Africe cvičil prezidentskou gardu, v USA SWAT policii.

Máte tak lepší kontrolu nad sebou.

PRO DEFENCE je souhrn účinných, jednoduchých a praktických sebeobranných technik, využitelných k efektivní obraně jednotlivce i týmů v nejrůznějších podmínkách současného světa.

PRO DEFENCE systém je moderní forma obrany výcházejicí z indonéského bojového stylu Penchak Silat. Jeho předností je relativně krátká doba k osvojení si obranných technik a k řešení reálných útočných situací různé intenzity. Nezbytným předpokladem je dokonalá znalost anatomie, motoriky člověka a využití moderních psychologických metod pro řešení konfliktních situací.

Charakteristickým znakem obranného systému je skutečnost, že jednotlivci a organizace, které ji vykonávají mají ke své činnosti právní podmínky standardní s občany a jejich prioritním cílem je obrana a ochrana především majetku a osob.

PRO DEFENCE zaujme svým nekonvenčním přístupem k protivníkovi, současně je pro svůj realistický a inteligentní postoj k boji velmi uznáván odbornou veřejností. Jeho velkou předností je moderní a dynamická metodika výuky, která klade důraz na přirozený vývoj člověka a kultivuje jeho obranné reflexy.

Využití široké škály technik s důrazem na přesnost a přizpůsobivost danému útoku. Principem PRO DEFENCE je dokázat vstoupit, předejít nebo vhodnou komunikací usměrnit daný útok. Diskrétnost, fyzicky neprezentující bojový střet, předvídavost možného útoku a důrazné a rychlé řešení vzniklé situace jsou hlavní atributy tohoto systému. PRO DEFENCE využívající rychlost, přesnost, účelovost a vysokou pohybovou dovednost vedoucí ke kontrole útočníka v co nejkratším čase a s maximální efektivitou.

Techniky použité v systému PRO DEFENCE využívají v maximální míře přirozených reakcí lidského těla a dokonalou koordinaci svalů a dechu. Každá technika je použitelná jako samostatný celek a při kombinaci na sebe techniky logicky navazují tak, aby obránce měl neustálý přehled a kontrolu nad útočníkem. Smyslem obrany není za každou cenu útočníka zranit, mnohem důležitější je umět fyzické situaci předejít.

Co o nás říkájí :

Je to pro mě umění, o kterém cítím, že nutné pro ochranu života a zdraví jak mého, tak mých blízkých. Člověk nikdy neví, co se na ulici stane a koho potká. Umět se efektivně bránit v dnešní době je téměř povinností. Ruku v ruce s tímto uměním přichází i zdokonalení duševního rozvoje a psychické připravenosti na reálný svět. Tento typ výuky velmi oceňuji na instruktorech, kteří učí nejen systémy technik, ale i styl života. Děkuji

Honza

Ne že by nebyla příležitost ale kluby bojových sportů a pod. mě nezlákaly. Kdysi na učilišti jsem zkusil box ale tam chtěli hned od začátku účast na zápasech a to mně nezajímalo. Protože se mi na vojně líbilo tak jsem dříve přemýšlel nad komerčním kursem u naší armády ten před lety probíhal ve Vyškově. Přemýšlel jsem taky o Aktivních zálohách ale to pořád nebylo to co jsem chtěl. O Gazdíkovi jsem mněl povědomí, ale až jsem tě viděl v DVTV tak to byl ten impuls, který to spustil. To bylo to co jsem chtěl učit se od profesionála. A díky tomu, že jsem přestal jezdit po montážích a díky tomu, že jsi mně přijal se můžu smysluplně realizovat. Jako montér jsem za 20 let projel kus světa a při dnešním vývoji si myslím že IAODG je nejsmysluplnější co pro sebe můžu udělat.

Michal Varda

Vážený pane Gazdíku, zúčastnil jsem se tréninkové jednotky IAODG v KCVV a tímto způsobem bych Vám rád sdělil své zkušenosti a pocity. Systém PRO DEFENCE mě zaujal v rozsáhlosti a komplexnosti. Ze zkušeností z jiných systémů mi tento připadá nejvíce vhodný a efektivní. Zaujal mě především rychlým osvojením technik a praktičností. Instruktorův přátelský a otevřený způsob komunikace se studenty pomáhá mnohým, i těm méně zdatným, se nebát zeptat na své chyby a požádat jej o opravu. Jeho tréninky probíhají plánovitě, strukturovaně a bez zádrhelu. Jeho osobnost budí v ostatních přirozený respekt. On sám respektuje každého studenta a bere ho takového, jaký je. Můj první trénink ve mně vyvolal spoustu pocitů, hlavně díky tomu, že přístup instruktora Pavla je nevšedně přátelský, oproti jiným instruktorům kurzů sebeobrany a bojových sportů. Pavla znám už nějaký pátek a musím přiznat, že patří mezi velice spolehlivé a upřímné lidi, kteří si na nic nehrají a nemají potřebu se nad někoho povyšovat, jen protože umí něco navíc. To mu dává výhodu, že v nouzi se na něj dá spolehnout. Systém PRO DEFENCE si zaslouží větší pozornost a hlavně zpětnou vazbu ze strany studentů. S pozdravem a přáním pěkného dne

Gabriel V.

Týden na junior camp v Horní Blatné. Měl jsem možnost strávit týden na junior campu a vidět úžasné změny u dětí. Některé děti na začátku byly uzavřené vůči ostatním dětem až samotářské, některé zas měly bouřlivé chování. Správné vedení instruktorů a vložená důvěra v ně přinesla velké změny. Viděl jsem, jak děti dokázaly překonat svůj strach a obavy z toho, že něco nezvládnou nebo že, to je nad jejich fyzické a psychické síly. Ať se jednalo o společné hry, různé druhy ručních prací ( např. návrh a výroba vlastní vlajky), hledání pokladů, orientační pochod, plavba na člunu, lezení po skále, vybudování přístřeší v lese a mnoho dalšího. Každé z dětí vždy do toho dalo ze sebe vše, co mohlo a nevzdávalo se. Ale hlavně fungovali jako team, naučily se stát při sobě, silnější pomohl slabšímu, starší dával pozor na mladší, rychlejší pomohl pomalejšímu při pochodech, společná komunikace v řešení jakýchkoliv úkolů. Všechny děti , byly jeden celek, tělo, mysl a duše. Na začátku byl jednotlivec a postupem času se z nich stal jednotný celek, děti mají můj obdiv, uznání a jsem na ně hrdý. A po pravdě i já sám jsem začal přehodnocovat. Z  mého pohledu, jako dospělého, asi bychom jsme se měli občas stát znovu dětmi aby z nás mohl být dobrý dospělý. Když to člověk pozoroval, připomněl si on sám určité životní hodnoty, jen my dospělí na ně zapomínáme a místo aby člověk byl vzorem dítěti tak v mnoha případech to je opačně.

Franta Janouš

První týden prázdnin jsem se zúčastnil, spolu se svojí dcerou Eveline, prvního ročníku campu IAODG Pro Defence. Celý týden jsem sledoval, jak se z dětí stává team, který je schopný postavit se snad čemukoliv. Duchem celého campu se stala spolupráce a teamový duch, dobrá nálada a odhodlanost otužit jak své tělo tak i vůli. Například při lezení na skále se každý postavil svému strachu a podle toho také zdolal výšku. Zde musím poděkovat, protože, jsem si zde splnil jeden ze svých snů a lezl po skalách. Děkuju z celého srdce. To podstatné pro mne je, že jsem opět našel cestu ke své dceři a získal zpět její důvěru a fakt nejsem schopen popsat vděčnost a radost kterou cítím. Týden se uzavíral zkouškami, pasováním a společnou přísahou IAODG, které jsem se také zúčastnil a stal se také členem IAODG. Díky

Jaroslav Stacho