INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP

IAODG ACADEMY

IAODG ACADEMY

Vytváříme pouto mezi členy, spolupracujeme a využíváme silných stránek každého člena. Máme připravené programy, které sdílíme výhradně mezi členy IAODG TEAMu. Kromě programu, máme ale také jasně stanovená pravidla, činnosti a cíle.

ADRESA IAODG

CENÍK IAODG

JUNIOR IAODG

SENIOR IAODG

STV IAODG

OTÁZKY

KONTAKT