INTERNATIONAL ASSOCIATION OPERATIONAL DEFENCE GROUP

IAODG ACADEMY

Vítejte 

IAODG je mezinárodně uznávanou organizací zabývající se výukou profesní sebeobrany, prevence proti násilí a osobního rozvoje. IAODG buduje základní kameny pro budoucí reálný život s názorem, že pohyb je nedílnou součástí životní cesty každého jedince. Neučíme útočit, ale umět se efektívně bránit.
Stan Gazdik zakladatel IAODG.

Náš E-Book ZDARMA

Žijeme v zemi s vysokou a stále mírně rostoucí kriminalitou, ikdyž si to moc nepřiznáváme. Nejmarkantnější nárůst zaznamenala kriminalita majetková, kdy je policií ročně vyšetřováno okolo 230 000 případů. Roste tedy nejen četnost, ale i brutalita útoků, proti kterým jsou lidé téměř bezbranní, neví, jak nebezepčným situacím předcházet když nastanou a jak se bránit. Vidíme, že součástný stav zanlostí občanů v oblasti bezpečnosti a připravenosti je mizivý, lidé ve většině situacích problém nedokáži správně zhodnotit nebo předvídat její nebezpečnost.

TPPP IAODG

TAKTICKÉ MYŠLENÍ

Psychologie

PRÁCE TĚLA

Fyziologie

PRODUKTIVITA

Spojení myšlení a těla

PROFESIONALITA

100%

NADCHÁZEJICÍ AKCE

Family Camp

7.7. - 14.7.Horní Blatná

NAŠE PROJEKTY

YOU WANT - WE SUPPLY

“Osobní vzdělaní a práce na sobě je otázkou srdce (mysli). Je nutné cítit a být sám sebou. Pokud jsem vyrovnaní ve své mysli, je nutné jít až na doraz svých možností. Tato schopnost poznání nám dává schopnosti dosažení cílů”
Stan Gazdik

NEW eLEARNING PROGRAM IAODG

VIDEO PRO DEFENCE

eLearning VIDEO IAODG je vzdělávácí proces, využívajicí informační a komunikační technologie k tvorbě videí a obsahem PRO DEFENCE pro studenty. Jde o zpřístupnění učení tohoto jedinečného PRO DEFENCE systému i na dálku. 

PROGRAM IAODG

INTERNETOVÝ PROGRAM SPUL

Internetový program SPUL. Vašim základním prostředím bude vytvoření vlastní strategie a v ní akční kroky, abyste za 90 dní měli hotovo. Postupně půjdete po akčních krocích a sestavíte si svůj obranný systém. Budete mít úkoly, které musíte plnit aby jste mohli postupovat v cestě vašeho rozvoje.  Být připraven, je oč tu běží.

SEMINÁŘE IAODG

IAODG ACADEMY

NÁŠ YOUTUBE KANÁL JIŽ PŘES 1 MIL SHLÉDNUTÍ